Ние използваме "бисквитки", за да подобрим качеството на предлаганите от нас услуги. Научете повече.
Приемам
0885 826 654

Смяна статут на земеделска земя

Притежавате обработваема земеделска земя – нива, градина, лозе и т.н. - но желанието ви не е да се занимавате със земеделие, искате да строите. За целта е необходимо да се промени статута на земеделската земя и тя да се превърне в урегулиран поземлен имот.

За целта е необходимо да се изработи подробен устройствен план (ПУП) и да се докаже възможноста за достъп до имота и захранването му с ток и вода.
Има и случаи, в които промяна на статута на земеделската земя не е необходима, когато искате да построите върху нея оранжерия например. По-особени са и случаите, в които ви е необходима земя за поставяне на съоръжения за получаване на електроенергия от алтернативни източници.
За повече подробности, както и за пълно съдействие при събиране и подготовка на документи, чертежи, планове, свържете се с нас. В архитектурно бюро „Стършанов архитекти“ разполагаме със специалисти и опит, за да ви съдействаме по време на целия процес. Знаем, че процедурата по смяна на статута на земеделска земя е доста дълъг – отнема между една и две години. Затова се стремим да оптимизираме максимално тази част от процеса, която зависи от нас и да отговаряме на всички законови изисквания.

Какви документи са необходими за промяна на статута

 • Документ за собственост на земята и ако е необходимо, удостоверение за наследници.
 • Скица от службата по геодезия и кадастър или скица от общинска служба „Земеделие и гори“.
 • Допускане за изработване на подробен устройствен план на имота.
 • Подробен устройствен план (ПУП).
 • Електро схема.
 • ВиК схема.
 • Проект по част Пътна.
 • Писмо от ВиК и електроразпределитеното дружество обслужващо вашия район.
 • Протокол от Общинско пътно управление и КАТ-ПП при РДВР, ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна.
 • Удостоверение за поливност на имота.
 • Акт за категоризация на имота.
 • Становище от РИОСВ.
 • Становище от РЗИ.

Защо ние да сменим статута на вашата земеделска земя

Ще ви спестим време и средства, и ще ви осигурим спокойствие. Имаме достатъчно опит, за да ви предложим най-доброто решение за вашия случай, да подготвим необходимите проекти да ви съдействаме при набавянето на всички нужни документи.
Свържете се с нас - „Стършанов архитекти“.